• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Konkurs për pranimin e studentëve të ri në nivelin baçelor për vitin akademik 2020/21

Konkurs për pranimin e studentëve të ri në...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës shtator 2020

Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik , më sa vijon:

Paraqitja e provimit të diplomës për afatin e shtatorit 2020, do të behët deri më 30.09.2020

Më shumë

Njoftim për rihapjen e afatit për paraqitjen e provimeve afati i shtatorit 2020, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, të cilët kanë bërë kërkes për rihapje të afatit për paraqitjen e provimeve, për arsyje se nuk i kanë paraqit provimet me kohë...

Më shumë

Telegram ngushëllimi me rastin e vdekjes së Prof. Dr. Drita Bakija Gunga

 

Më shumë

Njoftim

Kollokuiume nga lëndë te prof.ass.dr. Hasnije Ilazi do të mbahen më 15 shtator 2020 në ora 16:00. Studentë kanë të drejtë në kollokuium vetëm nga një lëndë.

Më shumë