• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.Buletini i Fakultetit Filozofik për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së sipas konkursit nr. prot. 1/505, dt. 25.05.2018

 I....

Më shumë

Njoftim për rihapjen e afatit për paraqitjen e provimeve, afati i qershorit 2018, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, më sa vijon:
Për arsyeje të kërkesave të shumta të studentëve që nuk kanë mundur ti paraqesin provimet për afatin e qer...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës qershor 2018

Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik , më sa vijon:

Paraqitja e provimit të diplomës për afatin e qershorit 2018, do të behët nga data: 05.06.2018 deri më 27.06.2018, ne ora ...

Më shumë

Telegram ngushëllimi më rastin e vdekjes së Prof. Dr. Bektesh Bekteshi


Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimeve afati i qershorit 2018, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, më sa vijon:
Paraqitja e provimeve për afatin e qershorit 2018, do të behët nga data: 25.05.2018 deri më 01.06.2018 Më shumë