• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të)

Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore-bachelor në vitin akademik 2019/20 Më shumë

Raporetet e Komisioneve Vlerësusese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2019/20

 Këshilli i Fakultetit Filozofik, konform konkursit publik të shpallur nga Universiteti i Prishtinës për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime sipas nevojave të n...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës shtator 2019

 Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik , më sa vijon:

Paraqitja e provimit të diplomës për afatin e shtatorit 2019, do të behët nga data: 03.09.2019 deri më 20.09.2019, ne ...

Më shumë

Njoftim për rihapjen e afatit për pagesën e semestrit dhe paraqitjen e provimeve afati i shtatorit 2019 Bachelor dhe Master

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët për shkak të pushimit kolektiv të administratës së UP-së, nuk kanë arritur që t’i paraqesin provimet për afatin e shtator...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimeve afati i shtatorit 2019, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, më sa vijon:
Paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit 2019, do të behët nga data: 19.07.2019 deri më 23.08.2019. Më shumë