• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Njoftim

Duke u bazuar në vendimin e dekanit të Fakultetit Filozofik nr. 3304/02, të datës 21.07.2015 për ‘Emërimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave të kandidatëve, të cilët nuk janë pranuar në ...

Më shumë

PROCESVERBAL I KOMISIONIT TË ANKESAVE TË FAKULTETIT FILOZOFIK PROVIMI PRANUES – AFATI I DYTË

Duke u bazuar në vendimin e dekanit të Fakultetit Filozofik nr. 3304/02, të datës 21.07.2015 për ‘Emërimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave të kandidatëve, të cilët nuk janë pranuar në ...

Më shumë

Njoftim

Fakulteti Filozo...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues Master

Rezultatet e provimit pranues Master për vitin akademik 2015/2016Më shumë