• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.Njoftim për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit 2017/2018

 Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik se në mbledhjen e Kolegjiumit të Dekanëve u vendos:

Lejohet zgjatja e afatit për regjistrimin e semestrit veror 2017/18 deri më datë...

Më shumë

Njoftim për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit 2017/2018

Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik se bazuar në kërkesën e Parlamentit të studentëve dhe disa Këshillave studentore të njësive akademike, sot në kolegjiumin e dekanëve u vendos:
Më shumë

Rezyme e punimit te doktoratës

Kandidati Shpend Avdiu

Rezyme Shqip dhe Anglisht
Më shumë

Rezyme e punimit te doktoratës

Kandidati Luan Tetaj

 

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës janar 2018

Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik , më sa vijon:

Paraqitja e provimit të diplomës për afatin e janarit 2018, do të behët nga data: 20.01.2018 deri më 15.02.2018, ne ora 16:0...

Më shumë