Dekani i Fakultetit
Prof. Asoc. Dr. Dashamir Berxulli


Biografia

Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: dashamir.berxulli@uni-pr.edu