Dekani i Fakultetit
Prof. Asoc. Dr. Bujar Dugolli


Biografia

Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: bujar.dugolli@uni-pr.edu
Website: www.bujardugolli.net