Prodekan për çështje financiare

 
 
 Prof.dr. Agim Zogaj

 
Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: agim.zogaj@uni-pr.edu