Prodekan për financa & infrastrukturë

 Prof. Asoc. Dr. Muhamet Qerimi

Biografia
 
Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: muhamet.qerimi@uni-pr.edu