Prodekan për çështje financiare

 
 
 Prof. Ass. Dr. Arben Hajdari

Biografia
 
Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: arben.hajdari@uni-pr.edu