Prodekan për çështje mësimore


 
                                              
 

   
  Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli

           
 
            Fakulteti Filozofik
            Universiteti i Prishtinës
            10000 Prishtinë, Kosovë
            Tel: 038 224 783
            E-mail: dashamir.berxulli@uni-pr.edu