Prodekan për mësimdhënie & çështje të studentëve

  Prof. Ass. Dr. Selim Bezeraj                                   
 

Biografia


Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: selim.bezeraj@uni-pr.edu