Prodekane për çështje mësimore


 
                                              
  Hasnije.PNG


Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi


Biografia


Fakulteti Filozofik
Universiteti i Prishtinës
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 224 783
E-mail: hasnije.ilazi@uni-pr.edu