Sekretari i Fakultetit    Juriste e diplomuar   Lumnije Ahmeti

               
                             Sekretare e Fakultetit Filozofik

                     

                                       
Tel.  +38138 224 783


                    
E-maili:   lumnije.ahmeti@uni-pr.edu