Departamenti i Historisë

PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR
PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR 2016-2021
PROGRAMI I STUDIMIT MASTER HISTORI E KOHË SË RE
PROGRAMI I STUDIMIT MASTER HISTORI E KOHË SË RE (2012 - 2015)
PROGRAMI I STUDIMIT MASTER ARKIVISTIKË

ORARI I LIGJËRATAVE
SYLLABUSET
ORARI I LIGJËRATAVE Drejtimi: HISTORI E KOHËS SË RE

Orari i Ligjëratave Master Arkivistikë

SYLLABUSET
 SEMESTRI I Historia e arsimit të shqiptarët
 Metodologji dhe teori e shkencës  Shoqëria dhe kultura shqiptare
 Historiografi botërore shek. XIX-XX  Gjuhë Osmane
 Historiografi shqiptare shek. XIX-XX  SEMESTRI III
 Arkivistikë në teori dhe praktikë  Histori e Kosovës 1912-2008
 Histori e religjioneve komparative  Teori e mësimit
 Menaxhimi i trashëgimisë kulturore  Metodikë e mësimit të historisë
 SEMESTRI II  Sistemet informative dhe arkivat digjitale
 Shqiptarët në P.Osmane 1800-1912
Histori e artit modern dhe bashkëkohor
 Histori e artit modern dhe bashkëkohor
 Histori ekonomike dhe konstitucionale shqiptare shek. XIX-XX  Gjeostrategji me gjeopolitikë
 Diplomacia evropiane dhe shqiptarët shek. XIX-XX  SEMESTRI IV
 Muzeologji  Punë mentoriale –Përgatitja e punimit të masterit
 PROGRAMI I STUDIMIT DOKTORAT
 
 

Orari i ligjëratave të studimeve të doktoratës në Histori, Semestri Dimëror 2017/2018