Adresa dhe kontakti

filozofiku.jpg

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti Filozofik


Rr. "Eqrem Çabej" nr.21
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38 224 783
Mail. filozofiku@uni-pr.edu