Thirrje për aplikim për studentë

  “Kujtesa e Kosovës: Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe”:  Projekti “Kujtesa e Kosovës: Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe” realizohet nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” dhe nga Fakulteti Filozofik, Dega e Antropologjisë. Ky projekt synon të mbledhë, të dokumentojë, të publikojë dhe të promovojë rrëfime te të mbijetuarve dhe dëshmitarëve okularë të masakrës së Krushës së Madhe në komunën e Rahovecit në Kosovë. Deri në treqind [300] intervista të historisë gojore do të realizohen me qëllim të mbledhjes së kujtimeve dhe rrëfimeve të dëshmitarëve okularë të masakrës. Mbledhja e intervistave audio dhe video, si dhe e materialeve të tjera relevante, do të mundësojë një pasqyrë të masakrës së Krushës së Madhe, do të kontribuojë në zgjerimin e njohurive, si dhe në të kuptuarit më mirë të asaj që kjo masakër la pas.  Ne mbështetje te projektit te historisë gojore “Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe” projekt qe mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe zbatohet nga Biblioteka Kombetare e Kosoves “ Pjeter Bogdani “  Shpall

  KONKURS

  Për rekrutimin e 30 intervistuesve dhe transkriptuesve për projektin e historisë gojore “Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe”

  I.

  Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ Biblioteka Kombetare e Kosoves

  “ Pjeter Bogdani “

  Titulli i punës: Intervistues dhe transkriptues në projektin e historisë gojore “Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe”.

  Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

  Kategoria funksionale /Koeficienti:

  Një intervistë = 50.00 Euro

  Një transkriptë = 50.00 Euro  Gjithsej do të realizohen 300 intervista  Numri i referencës: 01/2021

  Vendi: Prishtinë

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Të ndjekin të gjitha trajnimet e organizuara në kuadër të projektit .

  2. Të marrin pjesë në identifikimin e të intervistuarve.

  3. Realizimi i intervistave me standarde të larta etike dhe profesionale.

  4. Transkriptimi i intervistave në mënyrë autentike dhe të saktë.  Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

  1. Të diplomuar ose në vitin e fundit të studimeve në Fakultetin Filozofik apo në Fakultetin Filologjik.

  2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës dhe angazhimit paraprak në realizimin e intervistave në terren.

  3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

  Përzgjedhja e kandidateve:

  Përzgjedhja e kandidateve do të bëhet nga komisioni profesional përmes intervistimit të secilit kandidat që i plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë konkurs.  Procedurat e konkurrimit:  Konkursi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në konkurs.  Kohëzgjatja e emërimit: 1 vit  INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT  Data e aplikimit është nga 04.02.2021

  Dokumentacioni i kandidateve duhet të dërgohet deri me 12.02.2021 në adresën:

  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit /Departamenti Trashëgimisë Kulturore/Biblioteka Kombetare e Kosoves“ Pjeter Bogdani “ për projektin:

  “Kujtesa e Kosovës: Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe”:

  Zyra Nr. 22 Adresa : Sheshi “ Nëna Terezë “ Nr. 35, Prishtinë.


   

Arkiva e lajmeve

«mars»
MaEnPrShDi
22 232425262728
12 3 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234