Lumnije Ahmeti
Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Filozofik
[email protected]
+38138 224 783

Resmije Koliqi
Zyrtare për studime të Doktorata
Filozofik
[email protected]
038224783

Remzije Metaj
Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Filozofik
[email protected]
038 224 783

Agim Hyseni
Zyrtar për Arkiv, Protokol dhe shërbime postare
Filozofik
[email protected]
044384803

Vjosa Sopjani
Zyrtar për studime themelore
Filozofisë
[email protected]
038 224 783

Milazim Hajra
Zyrtar për studime themelore
Shkencave Politike
[email protected]
044785343

Fatime Reka
Zyrtar për studime themelore
Sociologjisë
[email protected]
038 224 783

Mentor Maka
Zyrtar i teknologjisë informative
Filozofik
[email protected]
038224783

Merita Januzaj
Zyrtar për studime themelore
Psikologjisë
[email protected]
038 224 783

Fetije Shehu
Zyrtar për studime themelore
Punë Sociale
[email protected]
038 224 783

Besmire Gashi
Zyrtare për studime Master
Filozofik
[email protected]
038224783

Fatmir Prapashtica
Zyrtar teknik - administrativ
Filozofik
[email protected]
044153809

Violeta Ymeri
Zyrtare për studime Master
Filozofik
[email protected]
038 224 783

Shkurte Arifaj
Zyrtar për studime themelore
Historisë ,Etnologjis dhe Antropologji Kulturore
[email protected]
038 224 783

Ibrahim Hoxha
Zyrtar për mësim
Filozofik
[email protected]
038224783

Hajrije Pajaziti
Zyrtare për studime Master
Filozofik
[email protected]
038 224 783

Ardita Beshiri Durmishi
Bibliotekar
Filozofik
[email protected]
038 224 783