Personeli akademik

Prof. Dr. Agim Hyseni
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
agim.hyseni@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Dr. Bekim Baliqi
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
bekim.baliqi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Bujar Dugolli
Profesor
Departamenti i Historisë
bujar.dugolli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Enver Hoxhaj
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
enver.hoxhaj@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Dr. Gazmend Rizaj
Profesor
Departamenti i Historisë
gazmend.rizaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Ibrahim Gashi
Profesor
Departamenti i Historisë
ibrahim.gashi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Muhamet Mala
Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.mala@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Sejdi Rexhepi
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
sejdi.rexhepi@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asoc. Dr. Afrim Hoti
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
afrim.hoti@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Arben Hajrullahu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
arben.hajrullahu@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asoc. Dr. Aliriza Arënliu
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
aliriza.arenliu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Astrit Salihu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
astrit.salihu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Dashamir Berxulli
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
dashamir.berxulli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Fadil Maloku
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
fadil.maloku@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Dragidella
Profesor
Departamenti i Punës Sociale
lulzim.dragidella@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Muhamet Qerimi
Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.qerimi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Nuri Baxheti
Profesor
Departamenti i Historisë
nuri.bexheti@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Vjollca Krasniqi
Profesoreshë
Departamenti Punë Sociale
vjollca.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Zamira Hyseni - Duraku
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
zamira.hyseni@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Zenun Halili
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
zenun.halili@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Ass. Dr. Adem Beha
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
adem.beha@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Albina Drançolli
Profesor
Departamenti i Historisë
albina.drancolli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. ANTON Vukpalaj
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
anton.vukpalaj@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Ass. Dr. Arben Hajdari
Profesor
Departamenti i Historisë
arben.hajdari@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Ardian Gola
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
ardian.gola@uni-pr.edu
038 224 783 ext. 177

Prof. Ass. Dr. Ardian Kastrati
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
ardian.kastrati@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Arsim Canolli
Profesor
Departamenti i Antropologjisë
arsim.canolli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Arsim Sinani
Profesor
Departamenti i Antropologjisë
arsim.sinani@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Bardhok Bashota
Profesor
Shkenca Politike
bardhok.bashota@uni-pr.edu
038224783

Prof. Ass. Dr. Blerim Latifi
Profesor
Departamenti i Filozofisë
blerim.latifi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi
Profesor
Departamenti i Filozofisë
hasnije.ilazi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Jehona Lushaku
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
jehona.lushaku@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Kaltrina Kelmendi
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
kaltrina.kelmendi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Kristë Shtufi
Profesor, Shef i Departamentit
Departamenti i Filozofisë
kriste.shtufi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Kujtime Boshtrakaj
Profesor
Departamenti i Historisë
kujtime.boshtrakaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof.Ass. Dr. Liridona Jemini - Gashi
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
liridona.jemini@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Mytaher Haskuka
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
mytaher.haskuka@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Nita Luci
Profesor
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
nita.luci@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Njomza Llullaku
Profesor
Departamenti Punë Sociale
njomza.llullaku@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Ass. Dr. Sabri Kiçmari
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
Sabri.kicmari@uni-pr.edu
038 224 783

Prof.Ass. Dr. Selim Bezeraj
Profesor
Historisë
selim.bezeraj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Shemsi Krasniqi
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
shemsi.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783

Dr. Ass. Fitim Uka
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
fitim.uka@uni-pr.edu
038 224 783

Dr. Ass. Gëzim Selaci
Asistent
Departamenti i Sociologjisë
gezim.selaci@uni-pr.edu
038 224 783

Dr. Ass. Linda Gusia
Asistente
Departamenti i Sociologjisë
linda.gusia@uni-pr.edu
038 224 783

Dr. Ass. Meliha Brestovci
Lektore
Departamenti i Psikologjisë
meliha.brestovci@uni-pr.edu
038 224 783

Dr. Ass. Natyra Agani
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
natyra.agani@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Dr. Ass. Valon Leci
Asistente
Departamenti i Filozofisë
valon.leci@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Ma. Ass. Artan Krasniqi
Asistent
Sociologjisë
artan.krasniqi@uni-pr.edu
038224783

Ma. Ass. Avdyl Gashi
Asistent
Departamenti i Sociologjisë
avdyl.gashi@uni-pr.edu
038 224 783

Ma. Ass. Dorajet Imeri
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
dorajet.imeri@uni-pr.edu
038 224 783

Ma. Ass. Durim Abdullahu
Asistent
Departamenti i Historisë
durim.abdullahu@uni-pr.edu
038224783

MA. Ass. Erëblir Kadriu
Asistent
Departamenti i Psikologjisë
ereblir.kadriu@uni-pr.edu
038 224 783

MA. Ass. Ilir Culaj
Asistent
Departamenti i Antropologjisë
ilir.culaj@uni-pr.edu
038 224 783

MA. Ass. Jon Konjufca
Asistent
Departamenti i Psikologjisë
jon.konjufca@uni-pr.edu
038 224 783

MA. Ass. Lundrim Aliu
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
lundrim.aliu@uni-pr.edu
038 224 783

MA. Ass. Mentor Hasani
Asistent
Historisë
mentor.hasani@uni-pr.edu
038224783

MA. Ass. Zanita Halimi
Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
zanita.halimi@uni-pr.edu
038 224 783