Personeli akademik

Prof. Dr. Agim Hyseni
agim.hyseni@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
+381(0)38 224 783

Prof. Dr. Anton K. Berishaj
anton.berishaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783

Prof. Dr. Edi Shukriu
edi.shukriu@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Dr. Emine Bakalli
emine.bakalli@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Dr. Gazmend Rizaj
gazmend.rizaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Dr. Kadri Metaj
kadri.metaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Prof. Dr. Ramush Mavriqi
ramush.mavriqi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Prof. Dr. Selim Daci
selim.daci@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Agim Zogaj
agim.zoga@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Arben Hajrullahu
arben.hajrullahu@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Enver Hoxhaj
enver.hoxhaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ibrahim Berisha
ibrahim.berisha@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ibrahim Gashi
ibrahim.gashi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Muhamet Mala
muhamet.mala@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Naser Zabeli
naser.zabeli@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Pedagogjisë
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Nuri Baxheti
nuri.bexheti@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Dr. Sejdi Rexhepi
sejdi.rexhepi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ukë Xhemaj
uke.xhemaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Aliriza Arënliu
aliriza.arenliu@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Astrit Salihu
astrit.salihu@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Bekim Baliqi
bekim.baliqi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Bujar Dugolli
bujar.dugolli@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli
dashamir.berxulli@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Fadil Maloku
fadil.maloku@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi
hasnije.ilazi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Haxhi Ferati
haxhi.ferati@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Lulzim Dragidella
lulzim.dragidella@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Punës Sociale
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Muhamet Qerimi
muhamet.qerimi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Mytaher Haskuka
mytaher.haskuka@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Shemsi Krasniqi
shemsi.krasniqi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783

Mr. sc. Linda Salihu
linda.salihu@uni-pr.edu
Ligjërues
Departamenti i Pedagogjisë
038 224 783

Prof. Ass. Dr. . Afrim Hoti
afrim.hoti@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Ass. Albina Drançolli
albina.drancolli@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Historisë
038 224 783

Prof. Ass. dr. Arben Hajdari
arben.hajdari@uni-pr.edu
Asistentë
Departamenti i Historisë
038 224 783

Ass. Ardian Gola
ardian.gola@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783 ext. 177

Ass. Ardian Kastrati
ardian.kastrati@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Vjollca Krasniqi
vjollca.krasniqi@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti Punë Sociale
038 224 783

Ass. Ma. Blerim Latifi
blerim.latifi@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Ass. Erëblir Kadriu
ereblir.kadriu@uni-pr.edu
Asistentë
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Ass. Gëzim Selaci
gezim.selaci@uni-pr.edu
Asistentë
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783

Ass. Jehona Lushaku
jehona.lushaku@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Ass. Kaltrina Kelmendi
kaltrina.kelmendi@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Ass. Kristë Shtufi
kriste.shtufi@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Filozofisë
038 224 783

Ass. Kujtime Bashtrakaj
kujtime.bashtrakaj@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Historisë
038 224 783

Ass. Linda Gusia
linda.gusia@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Sociologjisë
038 224 783

Ass. Liridona Jemini
liridona.jemini@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Ass. Lundrim Aliu
lundrim.aliu@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Ass. Majlinda Gjelaj
majlinda.gjelaj@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Pedagogjisë
038 224 783

Ass. Nita Luci
nita.luci@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
038 224 783

Ass. Dr. sc. Selim Bezeraj
selim.bezeraj@uni-pr.edu
Asistent
Historisë
038 224 783

Ass. Valentina Nimonaj- Hoti
valentina.nimonaj@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Pedagogjisë
038 224 783

Ass. Vlora Syla
vlora.syla@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Pedagogjisë
038 224 783

Ass. Zamira Hyseni - Duraku
zamira.hyseni@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Ass. Zanita Halimi
zanita.halimi@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
038 224 783

Ass. Adem Beha
adem.beha@uni-pr.edu
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
038 224 783

Ass.Meliha Brestovci
meliha.brestovci@uni-pr.edu
Ligjërues
Departamenti i Psikologjisë
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Zenun Halili
zenun.halili@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
+381(0)38 224 783

Ass.Naim Telaku
naim.telaku@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
+381(0)38 224 783

Ass.Natyra Agani
natyra.agani@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
+381(0)38 224 783

Ass. Njomza Llullaku
njomza.llullaku@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti Punë Sociale
+381(0)38 224 783

Prof. Ass. Dr. ANTON VUKPALAJ
anton.vukpalaj@uni-pr.edu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
+381(0)38 224 783

Ass. Albane Ismajli
albane.ismajli@uni-pr.edu
Asistente
Departamenti Punë Sociale
+381(0)38 224 783