Personeli akademik

Prof. Dr. Agim Hyseni
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
agim.hyseni@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Dr. Anton K. Berishaj
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
anton.berishaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Edi Shukriu
Profesor
Departamenti i Historisë
edi.shukriu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Emine Bakalli
Profesor
Departamenti i Historisë
emine.bakalli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Gazmend Rizaj
Profesor
Departamenti i Historisë
gazmend.rizaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Kadri Metaj
Profesor
Departamenti i Filozofisë
kadri.metaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Ramush Mavriqi
Profesor
Departamenti i Filozofisë
ramush.mavriqi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Selim Daci
Profesor
Departamenti i Historisë
selim.daci@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Agim Zogaj
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
agim.zoga@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Arben Hajrullahu
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
arben.hajrullahu@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Enver Hoxhaj
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
enver.hoxhaj@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ibrahim Berisha
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
ibrahim.berisha@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ibrahim Gashi
Profesor
Departamenti i Historisë
ibrahim.gashi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Muhamet Mala
Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.mala@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Naser Zabeli
Profesor
Departamenti i Pedagogjisë
naser.zabeli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Nuri Baxheti
Profesor
Departamenti i Historisë
nuri.bexheti@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Dr. Sejdi Rexhepi
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
sejdi.rexhepi@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Asc. Dr. Ukë Xhemaj
Profesor
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
uke.xhemaj@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Aliriza Arënliu
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
aliriza.arenliu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Astrit Salihu
Profesor
Departamenti i Filozofisë
astrit.salihu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Bekim Baliqi
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
bekim.baliqi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asc. Dr. Bujar Dugolli
Profesor
Departamenti i Historisë
bujar.dugolli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli
Profesor i rregullt
Departamenti i Psikologjisë
dashamir.berxulli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Fadil Maloku
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
fadil.maloku@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi
Profesor
Departamenti i Filozofisë
hasnije.ilazi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Haxhi Ferati
Profesor
Departamenti i Historisë
haxhi.ferati@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Lulzim Dragidella
Profesor
Departamenti i Punës Sociale
lulzim.dragidella@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Muhamet Qerimi
Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.qerimi@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Mytaher Haskuka
Profesor
Departamenti i Psikologjisë
mytaher.haskuka@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Shemsi Krasniqi
Profesor
Departamenti i Sociologjisë
shemsi.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783

Mr. sc. Linda Salihu
Ligjërues
Departamenti i Pedagogjisë
linda.salihu@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. . Afrim Hoti
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
afrim.hoti@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Albina Drançolli
Asistente
Departamenti i Historisë
albina.drancolli@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. dr. Arben Hajdari
Asistentë
Departamenti i Historisë
arben.hajdari@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Ardian Gola
Asistent
Departamenti i Sociologjisë
ardian.gola@uni-pr.edu
038 224 783 ext. 177

Ass. Ardian Kastrati
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
ardian.kastrati@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Ass. Dr. Vjollca Krasniqi
Profesor
Departamenti Punë Sociale
vjollca.krasniqi@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Ma. Blerim Latifi
Asistent
Departamenti i Filozofisë
blerim.latifi@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Erëblir Kadriu
Asistentë
Departamenti i Psikologjisë
ereblir.kadriu@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Gëzim Selaci
Asistentë
Departamenti i Sociologjisë
gezim.selaci@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Jehona Lushaku
Asistente
Departamenti i Shkencave Politike
jehona.lushaku@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Kaltrina Kelmendi
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
kaltrina.kelmendi@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Kristë Shtufi
Asistent
Departamenti i Filozofisë
kriste.shtufi@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Kujtime Bashtrakaj
Asistente
Departamenti i Historisë
kujtime.bashtrakaj@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Linda Gusia
Asistente
Departamenti i Sociologjisë
linda.gusia@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Liridona Jemini
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
liridona.jemini@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Lundrim Aliu
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
lundrim.aliu@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Majlinda Gjelaj
Asistente
Departamenti i Pedagogjisë
majlinda.gjelaj@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Nita Luci
Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
nita.luci@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Dr. sc. Selim Bezeraj
Asistent
Historisë
selim.bezeraj@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Valentina Nimonaj- Hoti
Asistente
Departamenti i Pedagogjisë
valentina.nimonaj@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Vlora Syla
Asistent
Departamenti i Pedagogjisë
vlora.syla@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Zamira Hyseni - Duraku
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
zamira.hyseni@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Zanita Halimi
Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
zanita.halimi@uni-pr.edu
038 224 783

Ass. Adem Beha
Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
adem.beha@uni-pr.edu
038 224 783

Ass.Meliha Brestovci
Ligjërues
Departamenti i Psikologjisë
meliha.brestovci@uni-pr.edu
038 224 783

Prof. Asoc. Dr. Zenun Halili
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
zenun.halili@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Ass.Naim Telaku
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
naim.telaku@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Ass.Natyra Agani
Asistente
Departamenti i Psikologjisë
natyra.agani@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Ass. Njomza Llullaku
Asistente
Departamenti Punë Sociale
njomza.llullaku@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Prof. Ass. Dr. ANTON VUKPALAJ
Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
anton.vukpalaj@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783

Ass. Albane Ismajli
Asistente
Departamenti Punë Sociale
albane.ismajli@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783