Ass. Adem Beha

Asistent
Departamenti i Shkencave Politike
[email protected]
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Hyrje në Hulumtim në Shkenca Politike
Metoda Kualitative dhe Kuantiative
Hyrje në Shkenca Politike
Teori Politike Bashkëkohore