Prof. Asoc. Dr. Afrim Hoti

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
afrim.hoti@uni-pr.edu
038 224 783
 Biografia
Biografia En
Lëndët:

E Drejta Ndërkombëtare Publike,
Organizata Nderkombetare,
Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Pakicave
Gjinia dhe Politika