MA. Ass. Gëzim Selaci

Asistent
Departamenti i Sociologjisë
gezim.selaci@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia