Prof. Ass. Dr. Jehona Lushaku

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
jehona.lushaku@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia En