Ass. Kaltrina Kelmendi

Asistente
Departamenti i Psikologjisë
[email protected]
038 224 783
Biografia

Asistente në lëndët: 
  • Psikologji e Përgjithshme
  • Parimet e terapisë kognitivo-bihevijorale
  • Teknikat e terapisë kognitivo-bihevijorale
  • Shkathësi intervistomi