Prof. Ass. Dr. Kaltrina Kelmendi

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
kaltrina.kelmendi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Asistente në lëndët: 
  • Psikologji e Përgjithshme
  • Parimet e terapisë kognitivo-bihevijorale
  • Teknikat e terapisë kognitivo-bihevijorale
  • Shkathësi intervistomi