Prof.Ass. Dr. Liridona Jemini - Gashi

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
liridona.jemini@uni-pr.edu
038 224 783
Asistente në lëndët:
  • Psikologji edukimi
  • Statistikë
  • Metodat e hulumtimit deskriptiv