Prof.Ass.Selim Bezeraj

Profesor
Historisë
[email protected]
038 224 783
Biografia

 Ligjeron në lëndët:

  • Histori e Evropës Juglindore 
  • Hyrje në Histori 
  • Arkivistikë