Prof.Ass. Dr. Selim Bezeraj

Profesor
Historisë
selim.bezeraj@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

 Ligjeron në lëndët:

  • Histori e Evropës Juglindore 
  • Hyrje në Histori 
  • Arkivistikë