Prof. Ass. Dr. Albina Drançolli

Profesor
Departamenti i Historisë
albina.drancolli@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Asistente në lëndët:
  • Histori botrore moderne shek.XVI-XVIII
  • Histori botrore moderne shek.XIX-1918
  • Histori botrore bashkëkohore 1918-1939
  • Histori botrore bashkëkohore 1939-deri sot