Prof. Ass. Dr. Arben Hajdari

Profesor
Departamenti i Historisë
arben.hajdari@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia AL
Biografia En


Asistentë në lëndët:
  • Arkeologji
  • Histori e lindjes së lashtë
  • Histori antike e Greqisë dhe Romës