MA. Ass. Zanita Halimi

Asistente
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
zanita.halimi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Asistente në lëndët:
  • Hyrje në Etnologji-Antropologji kulturor
  • Etnologji Shqiptare
  • Shoqëria dhe Mjedisi
  • Metodat e hulumtimit me praktikum
  • Rite
  • koha dhe hapësira
  • Antropologji pamore
  • Arte popullore shqiptare