Prof. Ass. Dr. Nita Luci

Profesor
Departamenti i Etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore
nita.luci@uni-pr.edu
038 224 783
 Biografia

Lëndët: