Dr. Ass. Meliha Brestovci

Lektore
Departamenti i Psikologjisë
meliha.brestovci@uni-pr.edu
038 224 783
 Biografia