Prof. Asoc. Dr. Muhamet Qerimi

Profesor
Departamenti i Historisë
muhamet.qerimi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Bizanti dhe Shqiptaret, Arkivistik në teori dhe praktik, Histori botrore mesjetare shek.V-X