Prof. Ass. Dr. Blerim Latifi

Profesor
Departamenti i Filozofisë
blerim.latifi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:


Filozofi politike klasike
Histori e etikës