Dr. sc. Ass. Kujtime Bashtrakaj

Asistente
Departamenti i Historisë
kujtime.bashtrakaj@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia