Prof. Ass. Dr. Kujtime Bashtrakaj

Profesor
Departamenti i Historisë
kujtime.bashtrakaj@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia