Prof. Ass. Dr. Arsim Canolli

Profesor
Departamenti i Antropologjisë
arsim.canolli@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Teoritë antropologjike hyrje e shkurtër