Prof. Dr. Agim Hyseni

Profesor
Departamenti i Sociologjisë
agim.hyseni@uni-pr.edu
+381(0)38 224 783
 Biografia