Prof. Dr. Ibrahim Gashi

Profesor
Departamenti i Historisë
ibrahim.gashi@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

His.botrore bashkëkohore 1918-1939,
His.botrore bashkëkohore 1939-deri sot, Diplomacia evropiane dhe shqiptaret shek.XIX-XX.
Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare