Prof. Dr. Agim Zogaj

Profesor
Departamenti i Shkencave Politike
[email protected]
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Shkrim Akademik dhe Mendim Kritik,
Media dhe Politika,
Marrëdhënie me Publikun - Zëdhënia.