Prof. Asoc. Dr. Fadil Maloku

Profesor
Departamenti i Sociologjisë
[email protected]
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Sociologji e Globalizimit , Metodat e Kërkimit Empirik, Krimi dhe Devijimi, Sjelljet Devijante dhe Kontrolli Social, Intyegrimi dhe Globalzimi.