Prof. Dr. Gazmend Rizaj

Profesor
Departamenti i Historisë
[email protected]
038 224 783

Biografia 

Ligjeron në lëndët:

Histori botrore moderne shek.XVI-XVIIIHistori botrore moderne shek.XIX-1918,Burimet narative osmane dhe perendimore, Gjeografi historike dhe hartografi, Histori e Amerikës Veriore, Historiografi botërore shek XIX-XX.,
 Ngritja e Perandorise Osmane,
Shqiptarët në Perandorinë Osmane 1800-1912