Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
[email protected]
038 224 783
             
            
   
Ligjeron në lëndët:

Psikologji sociale
Psikologji personalitetit