Prof. Asoc. Dr. Dashamir Berxulli

Profesor
Departamenti i Psikologjisë
dashamir.berxulli@uni-pr.edu
038 224 783
             
            
   
Ligjeron në lëndët:

Psikologji sociale
Psikologji personalitetit