Prof. Asoc. Dr. Astrit Salihu

Profesor
Departamenti i Filozofisë
astrit.salihu@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Filozofi antike, Filozofi sipas zgjedhjes.