Prof. Dr. Kadri Metaj

Profesor
Departamenti i Filozofisë
[email protected]
038 224 783
Biografia

Ligjeron në lëndët:

Filozofi e artit,  Filozofi bashkëkohore.