Prof. Dr. Kadri Metaj

Profesor
Departamenti i Filozofisë
kadri.metaj@uni-pr.edu
038 224 783
Biografia

Ligjeron në lëndët:

Filozofi e artit,  Filozofi bashkëkohore, Filozofi ekzistencialiste