Prof. Dr. Emine Bakalli

Profesor
Departamenti i Historisë
[email protected]
038 224 783
Biografia

Lëndët:

Hist.bashkëkohore shqiptare 1912-1939, Hist. bashkëkohore shqiptare 1939-deri sot, Integrimet Evropiane, Historiografi shqiptare shek XIX-XX,Hist.ekon.konstitucionale shqiptare shek.XX,Hist.e Kosovës.