Lumnije Ahmeti
Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Filozofik
lumnije.ahmeti@uni-pr.edu
+38138 224 783

Resmije Koliqi
Zyrtare për studime të Doktorata
Filozofik
resmije.koloqi@uni-pr.edu
038224783

Agim Hyseni
Zyrtar për Arkiv, Protokol dhe shërbime postare
Filozofik
agimhyseni@uni-pr.edu
044384803

Vjosa Sopjani
Zyrtar për studime themelore
Filozofisë
vjosa.sopjani@uni-pr.edu
038 224 783

Milazim Hajra
Zyrtar për studime themelore
Shkencave Politike
milazim.hajra@uni-pr.edu
044785343

Fatime Reka
Zyrtar për studime themelore
Sociologjisë
fatime.reka@uni-pr.edu
038 224 783

Mentor Maka
Zyrtar i teknologjisë informative
Filozofik
mentor.maka@uni-pr.edu
038224783

Merita Januzaj
Zyrtar për studime themelore
Psikologjisë
merita.januzaj@uni-pr.edu
038 224 783

Fetije Shehu
Zyrtar për studime themelore
Punë Sociale
fetije.shehu@uni-pr.edu
038 224 783

Besmire Gashi
Zyrtare për studime Master
Filozofik
besmira.gashi@uni-pr.edu
038224783

Fatmir Prapashtica
Zyrtar për Asete dhe Logjistikë
Filozofik
fatmir.prapashtica@uni-pr.edu
044153809

Violeta Ymeri
Zyrtare për studime Master
Filozofik
violeta.ymeri@uni-pr.edu
038 224 783

Shkurte Arifaj
Zyrtar për studime themelore
Historisë ,Etnologjis dhe Antropologji Kulturore
shkurte.arifaj@uni-pr.edu
038 224 783

Ibrahim Hoxha
Zyrtar për mësim
Filozofik
ibrahim.hoxha@uni-pr.edu
038224783

Hajrije Pajaziti
Zyrtare për studime Master
Filozofik
hajrije.pajaziti@uni-pr.edu
038 224 783

Ardita Beshiri Durmishi
Bibliotekar
Filozofik
ardita.beshiri@uni-pr.edu
038 224 783

Albulenë Mazreku
Zyrtar për studime themelore
Filozofik
albulene.mazreku@uni-pr.edu
038 224 783