Agim Hyseni

Zyrtar për Arkiv, Protokol dhe shërbime postare
Filozofik
agimhyseni@uni-pr.edu
044384803
Zyrtar për Arkiv dhe Protokol ne Filozofik