Fatime Reka

Zyrtar për studime themelore
Sociologjisë
fatime.reka@uni-pr.edu
038 224 783
Zyrtar për studime themelore