Fatime Reka

Zyrtar për studime themelore
Sociologjisë
[email protected]
038 224 783
Zyrtar për studime themelore