Lumnije Ahmeti

Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Filozofik
lumnije.ahmeti@uni-pr.edu
+38138 224 783
 Sekretare e Fakultetit Filozofik