Shkurte Arifaj

Zyrtar për studime themelore
Historisë ,Etnologjis dhe Antropologji Kulturore
shkurte.arifaj@uni-pr.edu
038 224 783
Zyrtar për studime themelore