Mentor Maka

Zyrtar i teknologjisë informative
Filozofik
mentor.maka@uni-pr.edu
038224783