Merita Januzaj

Zyrtar për studime themelore
Psikologjisë
merita.sjarina@uni-pr.edu
038 224 783
Zyrtar për studime themelore