Vjosa Sopjani

Zyrtar për studime themelore
Filozofisë
vjosa.sopjani@uni-pr.edu
038 224 783
Zyrtar për studime themelore