Fakulteti Filozofik - Shpallje

UNIVERSITETI I PRISHTINËS ‘HASAN PRISHTINA’

FAKULTETI FILOZOFIK

Konkurs intern për personel akademik të angazhuar për vitin akademik 2014/15

Në përputhje me dispozitat e Statutit të Universitetit të Prishtinës ‘Hasan Prishtina’, Fakulteti Filozofik shpall konkurs intern për personel akademik të angazhuar për vitin akademik 2014-15 si vijon: Për më shumë detaje klikoni këtu.