Vendim i Këshillit të FF për angazhimet e jashtme

14 Korrik 2021
SHARE

Këshilli i Fakulteti Filozofik në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme të mbajtur më 14.07.2021, ora 12:00, shqyrtoj Raportet vlerësuese të Komisioneve vlerësuese për pozitat e Fakulteti Filozofik në konkursin për Bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike te UP “ Hasan Prishtina” për vitin akademik 2021/22 me numër 1/101, datë 25.06.2021, dhe mori vendim për angazhime, kliko këtu për ta parë vendimin Vendim i Këshillit të FF për angazhimet e jashtme . 

Raportet vlerësuese 

1 - Pozita # 1

2 - Pozita # 2

3 - Pozita # 3

4 - Pozita # 4

5 - Pozita # 5

6 - Pozita # 6

7 - Pozita # 7

8 - Pozita # 8

9 - Pozita # 9

10 - Pozita # 10

11 - Pozita # 11

12 - Pozita # 12

13 - Pozita # 13