Hapja e SEMS-it për regjistrim të semestrit

01 Tetor 2021
SHARE

Ju njoftojmë se nga data 01.10.2021 deri me 31.10. 2021 do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrave për studentët e të gjitha niveleve të studimeve.

Regjistrimi me pagesë bëhet vetëm për studentë të cilët e përserisin për herë të dytë semestrin e njëjtë, ndërsa lirohen nga pagesa studentët e nivelit baçelor dhe master (JO edhe studentët e nivelit të doktoratës)  të cilët semestrin e regjistrojnë për herën e parë. Ju lutem ti përmbaheni rregullave të përcaktuara në UA 09/2021.

Studentët të cilët kanë të pa paguar semestra nga vitet akademike paraprake janë të obliguar që ti kryejnë të gjitha pagesat-borgjet.

 

Nga Rektorati