Njoftim për pritjen e studentëve të rinj Bachelor, 15 tetor 2021

14 Tetor 2021
SHARE

Departamenti

Ora

Salla

Departamenti i Historisë

10:00

014

Departamenti i Filozofisë

10:00

101

Departamenti i Sociologjisë

10:00

203

Departamenti i Psikologjisë

10:30

05

Departamenti i Shkencës Politike

10:00

201

Departamenti i Punës Sociale

10:00

114

Departamenti i Antropologjisë

10:00

02