Njoftim për afatin e janarit 2022

17 Janar 2022
SHARE

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik, se:

Paraqitja e provimeve deri me: 18 janar 2022, ora 12:00

Hapja e SEMS për notim: 18 janar 2022, ora 12:00

Afati i fundit për vendosjen e notave: 28 shkurt 2022, ora 24:00