THIRRJE PËR APLIKIM

24 Mars 2022
SHARE

Programi:

Jean Monnet “Linking the Europe at Periphery (LEAP), under the Grant Decision nr 2019-1753/001-001 of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 

Ngjarja: Simulation event

Vendi: Eskisehir Osmangazi University – Turkey

Date: 20-22 May 2022

 

THIRRJE PËR APLIKIM

 

Ftohen studentët e interesuar të aplikojnë për Simulimin në temën: Refugee crisis and the migration issue within the EU, të organizuar nga (DiploMun), Eskisehir Osmangazi University, me ç’rast studentët do kenë mundësi të jenë pjesë e simulimit të mbledhjes së Parlamentit Europian dhe Këshillit Europian. Të gjitha shpenzimet (udhëtimi, akomodimi dhe ushqimi janë të mbuluara nga organizatori).

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në adresën [email protected] ose në adresën e koordinatorit të projektit [email protected]:

Dokumentet e kërkuara:

  • CV – ja,
  • Dëshmi e të qenit student në Departamentin e Shkencave Politike,
  • Leter motivuese,
  • Dëshmi e njohjes së gjuhës angleze,

Listë e shkurtër e kandidatëve do të ftohen për intervistë në gjuhën angleze si kusht për selektim përfundimtar..

Afati i fundit për aplikim: 25 mars 2022, ora 16.00h. Aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do merren në konsideratë.

 

Koordinator i UP-së në Jean Monnet “Linking the Europe at Periphery”.

Prof. Asoc. Dr. Afrim Hoti