Njoftim për afatin e prillit 2022

26 Prill 2022
SHARE

Hapet sistemi për paraqitjen e provimeve të afatit të prillit 2022 në Fakultetin Filozofik. Të dhëna të rëndësishme:

- Studentët mund të paraqesin 2 provime

- SEMS-i do të qëndrojë i hapur për paraqitjen e provimeve: 26 prill (ora 12:00 pm) - 4 maj 2022 (ora 16:00 pm)

- Mbajtja e provimeve: Gjatë fundjavave 5 - 7 maj 2022 dhe 12 - 14 maj 2022

- Afati i fundit i vendosjes së notave: 29 maj 2022, ora 16:00